RAVENNA

Elegantna udobnost omogućava uživanje u svakom trenutku provedenom na ovoj sofi

tehničke specifikacije

KONSTRUKCIJA noseći elementi od punog bukovog drveta ojačani pločastim panelima
OSLANJANJE val opruga
SEDIŠTE HR pena 35/36, memory pena, prirodno perje sa silikonskim kuglicama
NASLON N25/38 pena, silikonske kuglice
NOGICE drvene

Kompletna lista elementa:

Mogućnost izbora materijala iz široke palete boja veoma kvalitetnih štofova i koža kao i kombinovanje
elemenata raziličitih dimenzija radi uklapanja u skoro svaki prostor.