CALLA

Naglašeni štepovi, nesvakidašnja materijalizacija i dizajnirane nozice pokazuju insistiranje na svakom detalju

tehničke specifikacije

KONSTRUKCIJA noseći elementi od punog bukovog drveta ojačani pločastim panelima
OSLANJANJE ukrštene elastične gurtne širine 7 cm
SEDIŠTE HR pena 35/36
NASLON N pena 25/38
NOGICE metalna/ paljeno drvo

Kompletna lista elementa:

Mogućnost izbora materijala iz široke palete boja veoma kvalitetnih štofova i koža kao i kombinovanje
elemenata raziličitih dimenzija radi uklapanja u skoro svaki prostor.